Bemutatkozás   Tanfolyamok   Árak   Oktatók    Tájékoztató   Motor   Elérhetőségek

 

JOGOSULTSÁGGAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK

A „B” kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez szükséges elméleti tanfolyam, illetve elméleti vizsga
díjának megfizetéséhez az állam támogatást (a továbbiakban: támogatás) nyújt.

A támogatást az a magyar állampolgár vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 39. § (1) bekezdésben
meghatározott személy veheti igénybe, aki:

 • a „B” kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez szükséges sikeres közlekedési alapismeretek vizsga napján a 20. életévét még nem töltötte be,
 • vagy a 20. életévét már betöltötte, és a vizsga napján
  • csecsemőgondozási díjban,
  • gyermekgondozási díjban vagy
  • gyermekgondozást segítő ellátásban
  részesült, feltéve, hogy korábban a támogatást még nem vette igénybe.

Az igény előterjesztésének határideje
A támogatás iránti kérelem a „B” kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez szükséges közlekedési
alapismeretek vizsga sikeres letétele napjától számított egy éven belül terjeszthető elő.

A támogatás mértéke
A támogatás mértéke a közlekedési alapismeretek tanfolyam díjának és a sikeres közlekedési
alapismeretek vizsga igazgatási szolgáltatási díjának ténylegesen megfizetett összege, de legfeljebb 25 000 Ft.

Magyar Államkincstár

 

    kezdolap

Bemutatkozás    Tanfolyamok    Árak    Oktatók    Tájékoztató    Motor   Elérhetőségek