Bemutatkozás   Tanfolyamok   Árak   Oktatók    Tájékoztató   Motor   Elérhetőségek

   

  Tájékoztató a kismotoros járművezetői tanfolyamról

   

  Iskolánk teljes körű AM kategóriás járművezető-képzést nyújt.
  Az autósiskola ügyfeleit a meghirdetett helyszíneken és időpontokban illetve az ügyfélfogadási id
  őben fogadja.

  Az AM kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel a következő járművek vezethetők:

  • Segédmotoros kerékpár
   • Hengerűrtartalma legfeljebb 50 cm3 belsőégésű motorok esetében.
   • Legnagyobb teljesítménye legfeljebb 4 kW elektromos motor esetében.
  • Kerti traktor (16. életév betöltése után).

  A tanfolyamra történő felvétel feltételei:

  • 13 és fél éves kort betöltése.
  • Jelentkezési lap kitöltése.
  • Felnőttképzési szerződés megkötése.
   (18 évesnél fiatalabb jelentkező esetén, az autósiskolával kötött szerződést a szülővel, törvényes képviselővel is alá kell iratni).
  • Az elméleti tanfolyamdíj befizetése.

  Közlekedési alapismeretek (KRESZ) vizsgára jelentés feltételei:

  • 14 éves kort betöltötte vagy annál legfeljebb 3 hónappal fiatalabb.
  • A tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte.
  • Vizsgadíjat befizette.

  Gyakorlati vizsgára jelentés feltételei:

  • 14 éves kort betöltötte.
  • A kötelező gyakorlati órákat igazoltan teljesítette, óradíjat befizette.
  • Vizsgadíjat befizette.

Az elméleti és gyakorlati vizsgákon érvényes személyi igazolványt kell bemutatni!

Ötszöri sikertelen forgalmi vizsga után PAV vizsgálat szükséges vagy az utolsó forgalmi vizsgától számított 2 év eltelte után új tanfolyamot lehet végezni.

  Az elsősegély nyújtási ismeretek megszerzésének módja:

  Iskolánk tanfolyami lehetőséget biztosít a KÖZÚTI ELSŐSEGÉLYNYÚJTÓ VIZSGÁRA való felkészüléshez.
  A sikeres elsősegélynyújtó vizsga feltétele a vezetői engedély megszerzésének.
  Vizsga a Magyar Vöröskereszt szombathelyi központjában (Domonkos u. 8.) történik.
  Az elsősegély tanfolyam díja 10.000 Ft, vizsgadíj: 8.200 Ft.

  Járművezetői tanfolyam ismertetése

  A tanfolyam elméleti és gyakorlati részből áll.

  Elméleti tanfolyam                - időtartama:       16 X 45 perc.

                                                - felépítése:         - Közlekedési alapismeretek.
                                                                             
  - Járművezetés elmélete.

  Az elméleti foglalkozási órák 45 percesek.
  A hiányzásokat pótolni kell az iskolavezetővel egyeztetett időpontban.
  A mozgáskorlátozott vagy siket tanulót a képzés elméleti tantárgyainak tantermi foglalkozásain való részvétel alól - kérésére - az iskolavezető mentesíti. A mentesített tanulók felkészítésében a képző szerv a tanulóval kötött külön megállapodás szerint működik közre.

  Tanuló a tanfolyam kezdetétől (első előadás napjától) számított 9 hónapon belül jelenthető elméleti alapvizsgára, illetve ugyanezen időponttól
  (az első előadás napjától) számított 12 hónapon belül sikeres közlekedési alapismeretek (KRESZ) vizsgát kell tennie, ami 2 évig érvényes.

  Gyakorlati képzés                   - óraszáma:         11 X 50 perc (Kötelező minimális óraszám)

                                                   - felépítése:      Alapoktatás
                                                                             
  Járműkezelési gyakorlat (legalább 4 óra)

                                                                              Főoktatás
                                                                             
  Forgalmi vezetési gyakorlat + vizsga (legalább 6+1 óra)

  A gyakorlati vezetés Szombathelyen történik, a foglalkozási órák 50 percesek.

  A gyakorlati vezetésnél a vizsgakövetelményekhez való felkészüléshez pótórák vehetők, melyek ára azonos az alapórák vezetési díjával.
  Saját járművet abban az esetben lehet az oktatás során igénybe venni, ha az megfelel a hatósági előírásoknak. Ebben az esetben az oktatási díj külön megállapodás kérdése.
  Választható motortípusok: Yamaha Jog (robogó), Sachs MadAss 50 (váltós).

  Az elméleti (KRESZ) vizsga

  A tanulók számítógépen tehetik le az elméleti vizsgát.
  A közlekedési hatóságtól kapott engedély alapján a számítógépes elméleti vizsga helyett:

  • a magyar nyelvet nem beszélő, értő külföldi állampolgár, amennyiben nem áll rendelkezésre vizsgaanyag a vizsgázó állampolgársága szerinti hivatalos nyelven, tolmács közreműködésével szóbeli vizsgát tehet,
  • az egészségi állapotából következően - a tanulási képességet vizsgáló magyar szakértői és rehabilitációs bizottság által kiállított szakértői szakvéleménnyel igazoltan - szövegértési vagy szövegolvasási nehézséggel küzdő személy szóban is vizsgázhat,
  • az a - szakorvosi igazolással rendelkező - hallássérült személy, aki a magyar jelnyelvet használja, kérésére magyar jelnyelven, a Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékében nyilvántartott jelnyelvi tolmács közreműködésével szóbeli vizsgát tehet.

   Tanfolyamdíjak

   Tandíjbefizetés módjai:

   • Autósiskola telephelyén (Bük, Dr. Horváth T. utca 56.) közvetlenül.
   • Átutalási postautalvánnyal (sárga csekk).

   A gyakorlati képzés díját a gyakorlati oktatóval egyeztetve egy összegben vagy részletekben előre kell fizetni.
   A vizsgadíjakat készpénzben lehet befizetni az oktatónál, illetve a Közlekedési Hatóságnál.
   Amennyiben a jelentkező a tanfolyam megkezdése után részvételét visszamondja, a befizetett tandíjnak az elvégzett tanfolyammal arányos része a képzőszervnél marad. A teljesített oktatásról szóló igazolást (a tanuló másik képzőszervhez történő áthelyezése esetén) az iskolavezető rendelkezésre bocsátja. Ebben az esetben a tanuló 10.000 Ft egyszeri adminisztrációs és ügyintézési költséget fizet.

   Vizsgadíjak

   • Közlekedési alapismeretek számítógépes vizsga: 4.600 Ft
   • Járműkezelési vizsga: 3.600 Ft
   • Forgalmi vizsga: 3.600 Ft

   A pótvizsga díja megegyezik az alapvizsga díjával.

   Tevékenységet jellemző mutatók

   ÁKO (Átlagos Képzési Óraszám)

   • 2018. III. negyedév: -

   VSM (Vizsga Sikerességi Mutató)

   • Elméleti képzés
    • 2018. III. negyedév: 80 %
   • Gyakorlati képzés
    • 2018. III. negyedév: 90,91 %

   KK (Képzési Költség): 52 000 Ft

 

  A vezetői engedély kiadása

  A sikeres forgalmi vizsgát követő 3 munkanap eltelte után forduljon okmányirodához vagy kormányablakhoz az alábbi dokumentumokkal:

  • Személyi igazolvány és lakcímkártya.
  • A közúti elsősegély nyújtási ismeretek megszerzését igazoló a Magyar Vöröskereszt által kiállított igazolás.

   Nem magyar állampolgár esetében a vezetői engedély kiadásának feltétele a legalább 6 hónapos tartózkodási engedély (Magyarországon bejelentett lakcím).

   A képzés felügyeletét ellátó szervezet:

   Vas Megyei Kormányhivatal
   Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
   Útügyi Osztály
   9700 Szombathely, Wesselényi utca 7.
   Tel: 06 94 518 200

    

   Jó felkészülést, sikeres vizsgákat és balesetmentes közlekedést kívánunk!

                                                                                       Stubán Gábor
                                                                                       
   iskolavezető

    

Bemutatkozás    Tanfolyamok    Árak    Oktatók    Tájékoztató    Motor   Elérhetőségek