Bemutatkozás   Tanfolyamok   Árak   Oktatók    Tájékoztató   Motor   Elérhetőségek

   

  Tájékoztató az autós járművezetői tanfolyamról

  Iskolánk teljes körű "B" kategóriás gépjárművezető-képzést nyújt.
  Az autósiskola ügyfeleit a meghirdetett helyszíneken és időpontokban illetve az ügyfélfogadási időben fogadja.

   "B" kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel a következő járművek vezethetők:
  Személygépkocsi, kistehergépkocsi (3 500 kg megengedett legnagyobb össztömegig),
  mezőgazdasági vontató, segédmotoros kerékpár, lassú jármű, kerti traktor és az állati erővel vont jármű.

  Az elméleti tanfolyam elvégzéséhez a következőket kell beszerezni:

  • 1. csoportú egészségi alkalmassági véleményt (háziorvostól, 7.200 Ft)
   (Már meglévő és érvényes "A, A1 vagy A2" kategória estén nem szükséges)
   .
  • Á ltalános Iskolai bizonyítványt.
   (Amennyiben a bizonyítványát a tanuló nem bocsájtja az autósiskola rendelkezésére, úgy azt legkésőbb a KRESZ vizsga időpontjáig
   a Közlekedési Hatóság részére - Szombathely Wesselényi u. 7. címen - be kell mutatnia).
  • Ha van vezetői engedélye más kategóriából, annak fénymásolatát.
   (Az elméleti és gyakorlati vizsgákon érvényes személyi igazolványt és a már meglévő vezetői engedélyt be kell mutatni)
   !

  A tanfolyamra történő felvétel feltételei:

  • 16 és fél éves kort betöltése.
  • Jelentkezési lap kitöltése.
  • Felnőttképzési szerződés megkötése.
   (18 évesnél fiatalabb jelentkező esetén, az autósiskolával kötött szerződést a szülővel, törvényes képviselővel is alá kell iratni).
  • Az elméleti tanfolyamdíj befizetése.
  • Általános Iskola elvégzése.

  Közlekedési alapismeretek (KRESZ) vizsgára jelentés feltételei:

  • 17 éves kort betöltötte vagy annál legfeljebb 3 hónappal fiatalabb.
  • A tanfolyam elméleti részét elvégezte.
  • I. alkalmassági csoportban egészségileg alkalmas.
  • Vizsgadíjat befizette.

  Gyakorlati vizsgára jelentés feltételei:

  • 17 éves kort betöltötte.
  • A kötelező gyakorlati órákat igazoltan teljesítette, vezetési óradíjat befizette.
  • Vizsgadíjat befizette.

Ötszöri sikertelen forgalmi vizsga után PAV vizsgálat szükséges vagy az utolsó forgalmi vizsgától számított 2 év eltelte után új tanfolyamot lehet végezni.

Az elsősegély nyújtási ismeretek megszerzésének módja:

Iskolánk tanfolyami lehetőséget biztosít a KÖZÚTI ELSŐSEGÉLYNYÚJTÓ VIZSGÁRA való felkészüléshez.
A sikeres elsősegélynyújtó vizsga feltétele a vezetői engedély megszerzésének.
Vizsga a Magyar Vöröskereszt szombathelyi központjában (Domonkos u. 8.) történik.
Az elsősegély tanfolyam díja 10.000 Ft, vizsgadíj: 8.200 Ft.

Járművezetői tanfolyam ismertetése

A tanfolyam elméleti és gyakorlati részből áll.

Elméleti tanfolyam                - időtartama:       28 X 45 perc.

                                              - felépítése:          - Közlekedési alapismeretek.
                                                                           
- Járművezetés elmélete.
                                                                           
- Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek.

Az elméleti foglalkozási órák 45 percesek. Naponta legfeljebb 4 tanóra szervezhető.
A hiányzásokat pótolni kell az iskolavezetővel egyeztetett időpontban.
A mozgáskorlátozott vagy siket tanulót a képzés elméleti tantárgyainak tantermi foglalkozásain való részvétel alól - kérésére - az iskolavezető mentesíti. A mentesített tanulók felkészítésében a képző szerv a tanulóval kötött külön megállapodás szerint működik közre.
Tanuló a tanfolyam kezdetétől (első előadás napjától) számított 9 hónapon belül jelenthető elméleti alapvizsgára, illetve ugyanezen időponttól (az első előadás napjától) számított 12 hónapon belül sikeres közlekedési alapismeretek (KRESZ) vizsgát kell tennie, ami 2 évig érvényes.

Gyakorlati képzés                   - óraszáma:         30 X 50 perc (Kötelező minimális óraszám)

                                               - felépítése:         Alapoktatás
                                                                           
Járműkezelési gyakorlat (min. 9 óra)

                                                                            Főoktatás
                                                                           
Forgalmi vezetési gyakorlat + vizsga (min. 20 + 1 óra)

A gyakorlati vezetés Szombathelyen történik, a foglalkozási órák 50 percesek.

A gyakorlati vezetésnél a vizsgakövetelményekhez való felkészüléshez pótórák vehetők, melyek ára azonos az alapórák vezetési díjával.
Saját járművet abban az esetben lehet az oktatás során igénybe venni, ha az megfelel a hatósági előírásoknak. Ebben az esetben az oktatási díj külön megállapodás kérdése.
Választható gépkocsi típusok: Chevrolet Kalos, Skoda Fabia, Ford Fusion, Suzuki Swift, Fiat Punto, Volkswagen Polo.

Az elméleti (KRESZ) vizsga

A tanulók számítógépen tehetik le az elméleti vizsgát.
A közlekedési hatóságtól kapott engedély alapján a számítógépes elméleti vizsga helyett:

 • a magyar nyelvet nem beszélő, értő külföldi állampolgár, amennyiben nem áll rendelkezésre vizsgaanyag a vizsgázó állampolgársága szerinti hivatalos nyelven, tolmács közreműködésével szóbeli vizsgát tehet,
 • az egészségi állapotából következően - a tanulási képességet vizsgáló magyar szakértői és rehabilitációs bizottság által kiállított szakértői szakvéleménnyel igazoltan - szövegértési vagy szövegolvasási nehézséggel küzdő személy szóban is vizsgázhat,
 • az a - szakorvosi igazolással rendelkező - hallássérült személy, aki a magyar jelnyelvet használja, kérésére magyar jelnyelven, a Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékében nyilvántartott jelnyelvi tolmács közreműködésével szóbeli vizsgát tehet.

Tanfolyamdíjak

Tandíjbefizetés módjai:

 • Autósiskola telephelyén (Bük, Dr. Horváth T. utca 56.) közvetlenül.
 • Átutalási postautalvánnyal (sárga csekk)

A gyakorlati képzés díját a gyakorlati oktatóval egyeztetve egy összegben vagy részletekben csekken feladva előre kell fizetni.
A vizsgadíjakat készpénzben lehet befizetni az oktatónál, illetve a Közlekedési Hatóságnál.
Amennyiben a jelentkező a tanfolyam megkezdése után részvételét visszamondja, a befizetett tandíjnak az elvégzett tanfolyammal arányos része a képzőszervnél marad. A teljesített oktatásról szóló igazolást (a tanuló másik képzőszervhez történő áthelyezése esetén) az iskolavezető rendelkezésre bocsátja. Ebben az esetben a tanuló 10.000 Ft egyszeri adminisztrációs és ügyintézési költséget fizet.

Vizsgadíjak

 • Közlekedési alapismeretek (KRESZ) számítógépes vizsga: 4.600 Ft
 • Forgalmi vizsga: 11.000 Ft

A pótvizsga díja megegyezik az alapvizsga díjával.

Tevékenységet jellemző mutatók

  ÁKO (Átlagos Képzési Óraszám)

  • 2018. III. negyedév: 130,45 %

  VSM (Vizsga Sikerességi Mutató)

  • Elméleti képzés
   • 2018. III. negyedév: 51,47 %
  • Gyakorlati képzés
   • 2018. III. negyedév: 56,98 %

  KK (Képzési Költség): 199 700 Ft

  A vezetői engedély kiadása

  A sikeres forgalmi vizsgát követő 3 munkanap eltelte után forduljon okmányirodához vagy kormányablakhoz az alábbi dokumentumokkal:

  • Személyi igazolvány és lakcímkártya.
  • A közúti elsősegély nyújtási ismeretek megszerzését igazoló a Magyar Vöröskereszt által kiállított igazolás (már meglévő vezetői engedély esetén nem szükséges).
  • Orvosi alkalmassági igazolás vagy már meglévő és érvényes „A, A1, A2 vagy B” kategóriás vezetői engedély.

Ügyintézés díja 4.000 Ft, mely a helyszínen fizetendő (járművezetői engedély kiadása első alkalommal díjmentes).

Nem magyar állampolgár esetében a vezetői engedély kiadásának feltétele a legalább 6 hónapos tartózkodási engedély
(Magyarországon bejelentett lakcím).
Az alapfokú iskolai végzettség külföldön kiállított oklevéllel, bizonyítvánnyal való igazolása esetén a Közlekedési Hatóság erről hivatalos fordítást kérhet.

A képzés felügyeletét ellátó szervezet:

Vas Megyei Kormányhivatal
Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
Útügyi Osztály
9700 Szombathely, Wesselényi utca 7.
Tel: 06 94 518 200

 

Jó felkészülést és sikeres vizsgákat kívánunk!

 

                                                                                              Stubán Gábor
                                                                                              
          iskolavezető

Bemutatkozás    Tanfolyamok    Árak    Oktatók    Tájékoztató    Motor   Elérhetőségek