Bemutatkozás   Tanfolyamok   Árak   Oktatók    Tájékoztató   Motor   Elérhetőségek

   

  Tájékoztató a motoros járművezetői tanfolyamról

Iskolánk teljes körű A, A1 és A2 kategóriás gépjárművezető-képzést nyújt.
Az autósiskola ügyfeleit a meghirdetett helyszíneken és időpontokban illetve az ügyfélfogadási időben fogadja.

"A" kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel a következő járművek vezethetők:
- Motorkerékpár
- Motoros tricikli
- Lassú jármű és pótkocsija
- Segédmotoros kerékpár
- Kerti traktor
- Állati erővel vont jármű

  "A1" kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel a következő járművek vezethetők:
  - Motorkerékpár (legfeljebb 125 cm
  3 lökettérfogatú, legfeljebb 11 kW teljesítményű és legfeljebb 0,1 kW/kg teljesítmény/tömeg arányú)
  - Motoros tricikli (legfeljebb 15 kW teljesítményű)
  - Lassú jármű és pótkocsija
  - Segédmotoros kerékpár
  - Kerti traktor
  - Állati erővel vont jármű

  "A2" kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel a következő járművek vezethetők:
  - Motorkerékpár (legfeljebb 35 kW teljesítményű és legfeljebb 0,2 kW/kg teljesítmény/tömeg arányú)
  - Lassú jármű és pótkocsija
  - Segédmotoros kerékpár
  - Kerti traktor
  - Állati erővel vont jármű

  Az elméleti tanfolyam elvégzéséhez a következőket kell beszerezni:

  • 1. csoportú egészségi alkalmassági véleményt (háziorvostól, 7.200 Ft)
   (Meglévő és érvényes "B, A1 vagy A2" kategória esetén nem szükséges)
  • Á ltalános Iskolai bizonyítványt.
   (Amennyiben a bizonyítványát a tanuló nem bocsájtja az autósiskola rendelkezésére, úgy azt legkésőbb a KRESZ vizsga időpontjáig a Közlekedési Hatóság részére - Szombathely Wesselényi u. 7. címen - be kell mutatnia.)
  • Ha van vezetői engedélye más kategóriából, annak fénymásolatát.
   (Az elméleti és gyakorlati vizsgákon érvényes személyi igazolványt és a már meglévő vezetői engedélyt be kell mutatni)!

  A tanfolyamra történő felvétel feltételei:

  • "A" kategória: 23 és fél éves kor betöltése.
  • "A1" kategória: 15 és fél éves kor betöltése.
  • "A2" kategória: 17 és fél éves kor betöltése.
  • Jelentkezési lap kitöltése.
  • Felnőttképzési szerződés megkötése (18 évesnél fiatalabb jelentkező esetén, az autósiskolával kötött szerződést a szülővel, törvényes képviselővel is alá kell iratni).
  • Az elméleti tanfolyamdíj befizetése.
  • Általános Iskola elvégzése.

  Közlekedési alapismeretek (KRESZ) vizsgára jelentés feltételei:

  • "A" kategória: 24 éves kort betöltötte vagy annál legfeljebb 3 hónappal fiatalabb.
  • "A1" kategória: 16 éves kort betöltötte vagy annál legfeljebb 3 hónappal fiatalabb.
  • "A2" kategória: 18 éves kort betöltötte vagy annál legfeljebb 3 hónappal fiatalabb.
  • A tanfolyam elméleti részét elvégezte.
  • I. alkalmassági csoportban egészségileg alkalmas.
  • Vizsgadíjat befizette.

  Gyakorlati vizsgára jelentés feltételei:

  • "A" kategória: 24 éves kort betöltötte.
  • "A1" kategória: 16 éves kort betöltötte.
  • "A2" kategória: 18 éves kort betöltötte.
  • A kötelező gyakorlati órákat igazoltan teljesítette, vezetési óradíjat befizette.
  • Vizsgadíjat befizette.

Ötszöri sikertelen forgalmi vizsga után PAV vizsgálat szükséges vagy az utolsó forgalmi vizsgától számított 2 év eltelte után új tanfolyamot lehet végezni.

  Az elsősegély nyújtási ismeretek megszerzésének módja:

  Iskolánk tanfolyami lehetőséget biztosít a KÖZÚTI ELSŐSEGÉLYNYÚJTÓ vizsgára való felkészüléshez.
  A sikeres elsősegélynyújtó vizsga feltétele a vezetői engedély megszerzésének.
  Vizsga a Magyar Vöröskereszt szombathelyi központjában (Domonkos u. 8.) történik.
  Az elsősegély tanfolyam díja 10.000 Ft, vizsgadíj: 8.200 Ft.

  Járművezetői tanfolyam ismertetése

  A tanfolyam elméleti és gyakorlati részből áll.

  Elmélet
  Az elméleti foglalkozási órák 45 percesek. Naponta legfeljebb 4 tanóra szervezhető.
  A hiányzásokat pótolni kell az iskolavezetővel egyeztetett időpontban.
  A mozgáskorlátozott vagy siket tanulót a képzés elméleti tantárgyainak tantermi foglalkozásain való részvétel alól - kérésére - az iskolavezető mentesíti. A mentesített tanulók felkészítésében a képző szerv a tanulóval kötött külön megállapodás szerint működik közre.

  Mentesül az elméleti tanfolyam és elméleti vizsga alól az a jelölt, aki:

  • „A2” kategóriás vizsgához: 2 évnél nem régebben szerzett „A1” kategóriás vezetői engedéllyel rendelkezik, és a sikeres elméleti vizsgát 2 éven belül tette le.
  • „A” kategóriás vizsgához: 2 évnél nem régebben szerzett „A korl.” kategóriás vagy „A2” vagy „A1” kategóriás vezetői engedéllyel rendelkezik, és 2 éven belül „A korl.” kategóriára vagy „A1” vagy „A2” kategóriára sikeres elméleti vizsgát tett.

  A KRESZ tanfolyam időtartama:

  • A, A1 és A2 kategória: 22 X 45 perc.
  • A1 (B-vel) kategória : 3 X 45 perc.
  • A (2 éven túli A1-el): 3 X 45 perc.
  • A (2 éven túli A2-vel): 3 X 45 perc.
  • A2 (2 éven túli A1-el): 3 X 45 perc.

  A KRESZ tanfolyam felépítése:

  • Közlekedési alapismeretek.
  • Járművezetés elmélete.
  • Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek.

  Tanuló a tanfolyam kezdetétől (első előadás napjától) számított 9 hónapon belül jelenthető elméleti alapvizsgára, illetve ugyanezen időponttól
  (az első előadás napjától) számított 12 hónapon belül sikeres közlekedési alapismeretek (KRESZ) vizsgát kell tennie, ami 2 évig érvényes.

  Gyakorlat
  A gyakorlati vezetés Szombathelyen történik, a foglalkozási órák 50 percesek.
  Kötelező minimális óraszámok:

  • A kategória:                      27 X 50 perc
  • A1 és A2 kategória:         17 X 50 perc
  • A1 (B-vel) kategória:          3 X 50 perc
  • A (2 éven belüli A1-el):    17 X 50 perc
  • A (2 éven túli A1-el):        11 X 50 perc
  • A (2 éven belüli A2-vel):  13 X 50 perc
  • A (2 éven túli A2-vel):       9 X 50 perc
  • A2 (2 éven belüli A1-el): 13 X 50 perc
  • A2 (2 éven túli A1-el):       9 X 50 perc

A gyakorlati vezetésnél a vizsgakövetelményekhez való felkészüléshez pótórák vehetők, melyek ára azonos az alapórák vezetési díjával.
Saját járművet abban az esetben lehet az oktatás során igénybe venni, ha az megfelel a hatósági előírásoknak. Ebben az esetben az oktatási díj külön megállapodás kérdése.
Választható motortípusok: Yamaha YBR 125 Custom (A1), Suzuki SV 650 (A2), Yamaha Fazer 600 (A).

Az elméleti (KRESZ) vizsga

A tanulók számítógépen tehetik le az elméleti vizsgát.
A közlekedési hatóságtól kapott engedély alapján a számítógépes elméleti vizsga helyett:

 • a magyar nyelvet nem beszélő, értő külföldi állampolgár, amennyiben nem áll rendelkezésre vizsgaanyag a vizsgázó állampolgársága szerinti hivatalos nyelven, tolmács közreműködésével szóbeli vizsgát tehet,
 • az egészségi állapotából következően - a tanulási képességet vizsgáló magyar szakértői és rehabilitációs bizottság által kiállított szakértői szakvéleménnyel igazoltan - szövegértési vagy szövegolvasási nehézséggel küzdő személy szóban is vizsgázhat,
 • az a - szakorvosi igazolással rendelkező - hallássérült személy, aki a magyar jelnyelvet használja, kérésére magyar jelnyelven, a Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékében nyilvántartott jelnyelvi tolmács közreműködésével szóbeli vizsgát tehet.

Tanfolyamdíjak

Tandíjbefizetés módjai:

 • Autósiskola telephelyén (Bük, Dr. Horváth T. utca 56.) közvetlenül.
 • Átutalási postautalvánnyal (sárga csekk).

A gyakorlati képzés díját a gyakorlati oktatóval egyeztetve egy összegben vagy részletekben előre kell fizetni.
A vizsgadíjakat készpénzben lehet befizetni az oktatónál, illetve a Közlekedési Hatóságnál.
Amennyiben a jelentkező a tanfolyam megkezdése után részvételét visszamondja, a befizetett tandíjnak az elvégzett tanfolyammal arányos része a képzőszervnél marad. A teljesített oktatásról szóló igazolást (a tanuló másik képzőszervhez történő áthelyezése esetén) az iskolavezető rendelkezésre bocsátja. Ebben az esetben a tanuló 10.000 Ft egyszeri adminisztrációs és ügyintézési költséget fizet.

Vizsgadíjak

 • Közlekedési alapismeretek (KRESZ) számítógépes vizsga: 4.600 Ft
 • Járműkezelési (rutin) vizsga: 4.700 Ft
 • Forgalmi vizsga: 11.000 Ft

A pótvizsga díja megegyezik az alapvizsga díjával.

Tevékenységet jellemző mutatók

ÁKO (Átlagos Képzési Óraszám)

 • 2018. III. negyedév: -

VSM (Vizsga Sikerességi Mutató)

 • Elméleti képzés
  • 2018. III. negyedév: 94,74 %
 • Gyakorlati képzés
  • 2018. III. negyedév: 88,24 %

KK (Képzési Költség)

 • A1 kat: 74.500 Ft
 • A2 kat: 83.400 Ft
 • A kat: 113.600 Ft

A vezetői engedély kiadása

  A sikeres forgalmi vizsgát követő 3 munkanap eltelte után forduljon okmányirodához vagy kormányablakhoz az alábbi dokumentumokkal:

  • Személyi igazolvány és lakcímkártya.
  • A közúti elsősegély nyújtási ismeretek megszerzését igazoló a Magyar Vöröskereszt által kiállított igazolás (már meglévő vezetői engedély esetén nem szükséges).
  • Orvosi alkalmassági igazolás vagy már meglévő és érvényes „A, A1, A2 vagy B” kategóriás vezetői engedély.

   Ügyintézés díja 4.000 Ft, mely a helyszínen fizetendő (járművezetői engedély kiadása első alkalommal díjmentes).

   Nem magyar állampolgár esetében a vezetői engedély kiadásának feltétele a legalább 6 hónapos tartózkodási engedély
   (Magyarországon bejelentett lakcím).
   Az alapfokú iskolai végzettség külföldön kiállított oklevéllel, bizonyítvánnyal való igazolása esetén a Közlekedési Hatóság erről hivatalos fordítást kér.

   A képzés felügyeletét ellátó szervezet:

   Vas Megyei Kormányhivatal
   Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
   Útügyi Osztály
   9700 Szombathely, Wesselényi utca 7.
   Tel: 06 94 518 200

    

   Jó felkészülést és sikeres vizsgákat kívánunk!

    

                   Stubán Gábor
                    iskolavezető

Bemutatkozás    Tanfolyamok    Árak    Oktatók    Tájékoztató    Motor   Elérhetőségek